درباره فروشگاه SEW

مرکز تخصصی و سوپر صنعتی انواع گیربکس و الکتروگیربکس ودورمتغیرهای SEW آلمان تسمه ای و ذغالی از نیم اسب تا 50 اسب و تامین کننده کلیه لوازم کارخانه جات صنعتی و کشاورزی میباشد